ISE mäng

Kasulikud lingid

Mänguks vajaliku info leiad siit!

Ametliku kirja vormistamine:http://dspace.utlib.ee/dspace/html/10062/14219/ametikirja_vormistamine.html

http://www.terviseinfo.ee/web/
http://alkoinfo.ee/
http://narko.ee/
http://toitumine.ee/
http://hu-hu.help-eu.com/pages/index-9.html

Lisainfot terviseteemadel leiad:

Üldine tervisealane info:
http://www.terviseinfo.ee/web Tervise Arengu Instituudi tervisealane info
http://www.16662.ee/ – Mürgistusteabekeskus
http://www.tervis.ee/veeb/ – Eesti Tervisedenduse Ühing
http://inimene.ee/ – terviseportaal
http://www.kliinik.ee/ – terviseportaal
http://teenshealth.org/teen/ – inglise keelne terviseinfo lastele, noortele,
täiskasvanutele
http://www.childrenfirst.nhs.uk/teens/index.html – inglise keelne
terviseinfo lastele, noortele, täiskasvanutele
http://www.cyh.com/SubDefault.aspx?p=159 – inglise keelne terviseinfo
lastele, noortele, täiskasvanutele
http://kidshealth.org/teen/index.jsp?tracking=T_Home – inglise keelne
terviseinfo lastele, noortele, täiskasvanutele
http://au.reachout.com/ – inglise keelne terviseinfo noortele
http://www.teenhelp.com/index.html – inglise keelne terviseinfo noortele,
täiskasvanutele
http://www.need2know.co.uk/ – inglise keelne terviseinfo noortele
http://www.who.int/en/ – Maailma Terviseorganisatsioon

Alkoholiinfo:
http://alkoinfo.ee/ – Tervise Arengu Instituudi alkoholiinfo koduleht
http://www.ave.ee/ – Eesti Karskusliit AVE
http://www.juvente.ee/juvente/ – karsket eluviisi toetav noorteorganisatsioon
http://www.hot.ee/alanon/ – Al-Anoni pererühmad alkohoolikute lähedastele
http://www.lookoutalcohol.co.uk/welcome.html – inglise keelne alkoholialane
info noortele ja täiskasvanutele
http://www.thecoolspot.gov/ – inglise keelne alkoholialane info noortele

Seksuaaltervise alane info:
http://amor.ee/ – Eesti Seksuaaltervise Liit
http://www.hiv.ee/ - Tervise Arengu Instituudi HIV ja AIDSi alane info
http://www.aids.ee/ – MTÜ AIDS´i Ennetuskeskus
http://www.sinu-elu.com – teave rasestumisvastastest vahenditest
http://www.meelespea.net – informatsioon tervise, kontratseptsiooni ja
pereplaaneerimise kohta
http://www.testikodus.ee – suguhaiguste diskreetne testimine

Narkomaania alane info:
http://www.narko.ee – Tervise Arengu Instituudi narkootikumidealane veebileht
http://eusk.tai.ee – Eesti Uimastiseire Keskus
http://lepo.it.da.ut.ee/~pedaste/narko/lehed/lugu.htm - inimeste kogemused
erinevate narkootikumidega
http://www.hot.ee/wp4u/drugs.htm – põhjalik ülevaade erinevatest narkootikumidest
http://www.aids.ee/main_est.php?id=56 – Aidsiennetuskeskuse uimastite teemaline
lehekülg
http://teens.drugabuse.gov – inglise keelne info narkootikumidest
http://talktofrank.com/home_html.aspx – inglise keelne info narkootikumidest
http://knowthescore.info/ – inglise keelne info noortele

Toitumisalane info:
http://www.toitumine.ee – Tervise Arengu Instituudi toitumisalane veebileht
http://tap.nutridata.ee/ – toitumisprogramm võimaldab analüüsida menüü
vastavust riiklikele ea- ja soopõhistele toitumissoovitustele
http://www.nourishinteractive.com/ – inglise keelne toitumisalane info
noortele ja täiskasvanutele

Tubakaalane info:
http://hu-hu.help-eu.com/pages/index-9.html – Elagem tubakata
http://www.tubakavaba.ee – MTÜ tubakavaba Eesti
http://www.stepupnc.com/ – inglise keelne info noortele
http://kats.roycastle.org/intro.htm – inglise keelne info ja mängud noortele
http://www.n2k.org.uk/ – tubaka ja alkoholialane info noortele ja
täiskasvanutele

Vaimse tervise alane info:
http://www.avitus.ee – eneseabigrupid noortele ja täiskasvanutele
http://www.ohvriabi.ee – Ohvriabi
http://www.saeioleyksi.pri.ee – Online vaimse tervise foorum
http://www.lastekriis.ee – laste ja noorte kriisiprogramm
http://www.headroom.net.au/Content.aspx?p=254 – inglise keelne vaimse
tervise alane info noortele ja täiskasvanutele
http://www.youngminds.org.uk/young-people – inglise keelne vaimse tervise
alane info noortele ja täiskasvanutele

Kust saada abi:
112 – hädaabi number
http://www.lasteabi.ee/ – 116111 – lasteabi telefon 24h
http://www.lapsemure.ee – foorum, jutukas ja võimalus nõu küsida
http://www.lahendus.net – online nõustamiskeskus
1707 – uimastiinfo ja nõustamistelefon
1220 – perearsti infotelefon
http://www.lastehaigla.ee – Lastehaigla
http://www.eluliin.ee – Eluliini usaldustelefon
http://www.usaldus.ee – usaldustelefon, Noorte Usaldustelefon – 646 6666 N -
L 19.00-22.00
Usaldustelefon 126 (eesti keeles) iga päev 17.00-03.00
Usaldustelefon 127 (vene keeles) iga päev 19.00-23.00