ISE mäng

Mis on ISE mäng?

Kui enamuse olulist ja head peab noor inimene omandama läbi traditsioonilise õppetöö, siis ISE mäng püüab läheneda ühele sellisele olulisele teemale üsna teistsuguse nurga alt.

ISE-mängu peamisteks teemadeks on tervislikud eluviisid, sõltuvusprobleemid ja alkoholi tarvitamisega seotud riskid. Teemad ja teadmised ei jõua siin aga noorteni mitte läbi loengute ja õpetuste, vaid läbi mängu ja aktiivse isetegemise.

ISE-mäng on võistluslik ja mänguline ettevõtmine, kus 4-liikmelised meeskonnad lahendavad kahe kuu jooksul igal nädalal ühe ülesande, mis on kuidagimoodi mängu teemaga seotud. Ülesannete lahendamisel ei ole kõige olulisem niiöelda „õige vastus“, vaid noorte tahe ja suutlikkus teemasse süveneda, vastuseid otsida ja lahendusi pakkuda.

Mängu korraldajatena peame oluliseks, et noored nendele olulistele küsimustele mõtleksid viisil, mis aitaks jõuda selge arusaamiseni ja usume, et seda on võimalik teha kontekstis, mis on vaba, koos sõpradega ning mis pakuks ka meeldivat ja põnevat meelelahutust.

Mängu lahutamatuteks osadeks on ka auhinnad ja muidugi peale mängu toimuv suvelaager, kuhu pääseb 12 meeskonda. 6 vastavalt hindamise pingereale ja 6 loositakse mängu läbi teinud võistkondad seast.

Ehk ütleb parima soovituse mängust osavõtmiseks Margit, kes osales eelmises ISE-mängus.

“ISE-mäng on olnud minu jaoks üks põnevamaid projekte, millest me klassiga osa võtnud oleme. Kõik need nädalad, mil me üheskoos neid keerulisi ülesandeid täitsime, tasusid end ära. Tänu sellele mängule suutsime suuremat tähelepanu pöörata tervislikkudele eluviisidele ning neid valdkondi uurides saime ka ISE väga palju targemaks. Eriti meeldisid mulle ülipositiivsed ning noortepärased juhendajad – juba nende pärast peaksid noored selles projektis kaasa lööma. Soovitan kõikidel võistkondadel usinasti enda ülesandeid täita, sest laager, kuhu kõige tublimad jõuavad, on kindlasti vaeva väärt.” Margit