ISE mäng

ÜLESANDED

7. ülesanne

Selle nädala ülesandeks on teha video olukorrast, kus kellelegi tehakse ettepanek tarvitada uimasteid. Filmige kolme olukorda, kus üks teist üritab keelduda teis(t)e ettepanekule tarvitada kas illegaalset uimastit, alkoholi või tubakat. Püüdke oma rollimängudes kajastada võimalikult erinevaid situatsioone ning ka keelduda erinevatel viisidel. Kogu video ei tohiks olla pikem kui 5 minutit.

Kui teil pole kuidagi võimalik videot teha, siis kirjutage üles kolm stsenaariumi, kus kellelegi tehakse ettepanek uimastit tarvitada ning kuidas sellest erinevatel viisidel keelduda. Ehk siis võite meile kirjutada väiksed lood. Need vastused võivad teile ka edaspidises elus väga konkreetselt kasulikuks osutuda.

Üleslaadimisel kasutage kas upload.ee-d või youtube´i. Hätta sattumisel võtke meiega julgelt ühendust ise@ave.ee

  1. На этой неделе снимите видео о ситуаций, где кому-нибудь предлагают употребить алкоголь, табак или наркотики. Снимите три ситуации, где один из вас пытаеться сказат «нет». Попытайтесь показать разные ситуации и решения. Длина видео: не более пяти минут. Если у вас нет возможности снять видео, опишите три различных сценария.
Ответы суда -  http://www.ave.ee/ise/yl7/  и срок 16. мая.

6. ülesanne

Selle nädala ülesanne jaguneb kaheks:
Kõigepealt mõelge oma meeskonnaga, millised on põhilised põhjused, miks noored alkoholi tarvitavad. Аrutage, mida saaksite teie teha oma kodukohas, et alkoholi tarvitamine seal väheneks!

Nüüd kirjutage kiri (näiteks koolidirektorile, linnapeale, laste ombudsmanile, sotsiaaltöötajale või poliitikule) enda idee kirjeldusega.
Kirja pikkuseks on max üks A4 leht. Ja postitage see kiri ära.

Te olete kindlasti ka kuulnud, et noorte häält tahetakse kuulda. Kasutage seda võimalust siis ära. Ja saatke selle kirja koopia siis upload.ee kaudu meile ka. Täpsemalt SIIA. Ja nii ongi taaskordne ülesanne lahendatud.

Pange pead taas tööle ja ärge mingil juhul arvake, et teie hääl jääb kuulmata. Ja kui tekib küsimusi, kirjutage julgelt ise@ave.ee

6.                   Задание этой недели состоит из двух частей:

  1. Напишите, какие, с вашей точки зрения, главные причины употребления алкоголя молодыми людьми. Теперь подумаете, что вы можете предпринять в своем окружении для уменьшения употребления алкоголя.
  2. Напишите письмо официальному лицу (например директору школы, мэру, детскому омбудсману, социальному работнику или политику) с описанием вашей идеи. Объем письма: не более одной страницы.

Ваше мнение может изменить что-нибудь

Как обычно, отправьте нам ответ по сайту www.upload.ee

5. ülesanne

Oleme toonud allpool kolm väidet, mille palume teil meeskondlikult läbi arutada ning seejärel vastata järgnevatele küsimustele (pange kirja või salvestage video või audio failina):

a) Kas ja kuidas see vastab teie jaoks tõele?
b) Millised on selle väite miinused ning plussid (kui neid on)?
c) Mis on teie võistkonna seisukoht antud väite kohta (õige/vale) ja selgitage, millele teie arvamus toetub?
Väited:
1. Noored peaksid hoiduma alkoholi tarvitamisest enne 18-aastat
2. Alkoholi tarvitavad kõik noored
3. Lahja alkohol (õlu, siider) on pigem karastusjook ja tervisele ohutu

Ülesande lahendamiseks on aega nädal ehk TÄHTAEG ON JÄRGMINE KOLMAPÄEV - 2. mai. Oma ülesanded edastage meile siitkaudu: http://www.ave.ee/ise/yl5/ Oma lahenduse üleslaadimiseks kasutage jälle upload.ee keskkonda. Lihtne.

Kui tekib siiski küsimusi, kirjutage meile aadressil ise@ave.ee Aitame hea meelega. Jõudu!

Приводим три утверждения с которыми просим ознакомиться, обсудить и ответить на следующие вопросы:

а) Правда ли это? Почему?

б) Какие плюсы и минусы (если они есть) этого утверждения?

в) Правда ли это? Чем вы это обосновываете?

Утверждения:

Молодые люди  должны воздерживаться от употребления алкоголя до 18 лет.

Все молодые люди употребляют алкоголь.

Слабый алкоголь (пиво, сидр) – скорее прохладительный напиток и не опасен для здоровья

Срок 2. мая!

4. ülesanne

Sel nädalal palume Teil mõelda midagi sellist, mida saab teha koos teistega. Saatke meile muljeid (kirjaliku ülevaatena) ja fotosid lõbusast ja sisukast koosviibimisest, loomulikult ilma alkoholita (nt klassiõhtu, ekskursioon, nädalavahetus sõpradega, lauamänguõhtu jne). Muljed peaksid ära mahtuma ühele leheküljele ning pilte võiks olla maksimaalselt 5.
SELGITUS: Me ei sea teile kohustuseks korraldada suurt üritust. Võite teha midagi oma väiksemas sõpruskonnas, aga see võib siis olla ka sellise ettevõtmise kava, mida pikema ettevalmistuse korras saaks soovi korral hiljem suuremale seltskonnale korraldada. Hästi oluline – tehke nii, et teil endal oleks lõbus ja vahva!

Selle ülesande auhinnad tulevad koguni Rootsist. Võitjameeskond saab 4 spetsiaalset pusa Rootsi noorteorganisatsioonilt UNF.

Четвортое задание -  На этой неделе просим вас придумать коллетивное занятие или игру. Можете прислать нам фотографии и впечатления о веселом время препровождении (например,  об экскурси, настольных играх, выходных с друзьями и тд). Объем: один лист и не более пяти фотографий.

Вы не должны следать какое-нибудь большое мероприяте, скорее что-нибудь такое, что можно делать с друзьями. Очень важно что бы вам самим было весело!

Срок – одна неделя, до 25. апреля!

3. ülesanne

Sel nädalal ootame teilt kirjalikku uurimust teemal „Alkoholi mõju noorele“. Tooge maksimaalselt kahel lehel välja põhilised faktorid, kuidas alkohol noore organismi, arengut, õppimisvõimet ja käitumist mõjutab. Abivahenditeks võivad olla nii raamatukogu kui ka internet, kuid võite lisada ka seda, mida olete ise näinud ja tähele pannud.

KUIDAS MEILE OMA TÖÖ TULEMUS SAATA? Soovitame taas kasutada http://www.upload.ee/ abi, kus lihtsalt valige oma arvutist valmis tehtud tekstifail ja saatke meile siis link, mille upload.ee teile valmis teeb. Link edastage meile siitkaudu: http://www.ave.ee/ise/yl3/  Ärge unustage lisada oma MEESKONNA NIMI.

3. задание - На этой неделе ждем от вас исследование на тему «Влияние алкоголя на молодежь». Приведите главные факторы, как алкоголь влияет на молодой организм, его развитие, учебу и поведение. Объем: максимально два листа. Информацию можете найти в библиотеке и Интернете.

Пожалуйста загрусите свой ответ на сайт www.upload.ee (на верху справа можно выбрать русский язык).

Идите на страницй www.upload.ee, нажмите на “Выбрать файл” – найдете файл и нажмите на “Загрусить файл”.
Подожите немного и отправтье нам ссылку, которые найдете под строчкой “Файл можно увидеть здесь”.
Спасибо!

2. ülesanne

„Noored ja alkohol“ – mis seostub teile selle teemaga? Valmistage kollaaž või plakat ja seejärel leidke endale sobilik viis see meile digitaalselt edastada. Skänneerige, pildistage või kasvõi filmige, seejärel laadige tulemus internetti üles ja saatke meile link.

Me ei taha teid liigselt suunata, vaid ootame teie meeskonna nägemust ja reaktsiooni – mis teil selle teemaga “Noored ja alkohol” seostub ja mida te sooviksite edastada.

KUIDAS MEILE OMA TÖÖ TULEMUS SAATA? Soovitame kasutada hästi lihtsalt toimivat keskkonda http://www.upload.ee/, kus lihtsalt valige oma arvutist valmis tehtud fail (skänneeritud pilt, foto või video) ja saatke meile siis link, mille upload.ee teile valmis teeb. Link edastage meile siitkaudu: http://www.ave.ee/ise/yl2/ Ärge unustage lisada oma MEESKONNA NIMI.

«Молодежь и алкоголь» – как вы это понимаете? Создайте коллаж или плакакт. Можете отправить нам сканнирогое фото или даже можете это снять как видео.
Пожалуйста загрусите свой ответ на сайт www.upload.ee (на верху справа можно выбрать русский язык).
Идите на страницй www.upload.ee, нажмите на “Выбрать файл” – найдете файл и нажмите на “Загрусить файл”.
Подожите немного и отправтье нам ссылку, которые найдете под строчкой “Файл можно увидеть здесь”.
Спасибо!

1. ülesanne

Esimene ülesanne koosneb kahest osast. Esimene osa on meeskondlik ning selle käigus peate oma meeskonnale välja mõtlema nime. Sellele järgnevalt tuleb igal võistkonna liikmel eraldi täita veebi-küsimustik, mille saadame teile meilile. Teil on aega kuni 3. aprillini.

Oma vastus (meeskonna nimi) sisestage SIIA.

Первое задание нашей игры – командное. Вам нужно придумать название своей группе. Так же мы вышлем на вашу эклектронную почту опросник, который должен заполнить каждый член вашей команды. Срок – 3 апреля.

Свой ответ (название команды) напишите здесь!