Manifest: Toetame alkoholireklaami keelustamist!

1. augustil 2007 algatas Ühendus Alkoholivaba Eesti (AVE) kampaania, mille käigus kutsutakse rahvaühendusi ja organisatsioone väljendama oma seisukohta alkoholireklaami keelustamise poolt.
Kutsume iga organisatsiooni ja MTÜ-d allkirjastama alljärgneva manifesti, et väljendada seega oma vastuseisu alkoholireklaamile, mis suurendab alkoholiga seonduvat problemaatikat ja mille keelustamine oleks oluline samm alkoholiga seonduva kahju vähendamisel. Lisainfo leiad aadressilt.

Manifesti toetamiseks võta ühendust Lauri Beekmanniga (lbeekmann@hotmail.com, 5261884).


Manifest: Toetame alkoholireklaami keelustamist!

Alkohol on sõltuvust tekitav aine, mille tarvitamine toob Eestis endaga kaasa umbes 2000 inimese surma aastas ning läheb maksma meie ühiskonnale aastas üle 10 miljardi krooni.

Alkoholiga on seotud suur osa kuritegevusest, vägivaldsusest, vandalismist, vigastustest, haigustest. Alkoholi tarvitamise negatiivset külge näeme oma meediakanalites igal päeval.

Sageli nende uudiste vahetus läheduses on aga ka alkoholi reklaam. Arvestades eelmainitud pahupoolt, mis alkoholiga kaasneb, küsime ühiselt: miks peaks meie riik olema huvitatud ja tahtlik alkoholi propageerimisest ja reklaamimisest?

Meie toetame alkoholireklaami täielikku keelustamist.

Rahvusvahelised uurimused kinnitavad, et alkoholireklaam suurendab alkoholi tarvitamist alaealiste seas.

Kuigi iga alkoholireklaami piirav seadus on positiivne samm paremuse poole, jäävad need siiski nõrgaks, kuna alaealised vaatavad televisiooni hiliste õhtutundideni ning sageli on õhtuti telekanalites just lastele ja noortele mõeldud koguperefilmid, mille raames näevad nad ka rohkelt reklaami, mis innustab neid alkoholi tarvitama.

Toetame alkoholireklaami täielikku keelustamist, et see ei mõjutaks meie lapsi ja noori.

Mõistame, et esialgu ei suuda me peatada satelliitkanalite kaudu levivat alkoholireklaami, kuid anname endale samas aru, et

  1. kõige enam mõjutab meie kaasmaalasi kohaliku toodangu reklaam kodumaistel kanalitel ja väljaannetes ning muidugi kodulinna tänavatel
  2. kui soovime probleemiga tegeleda, tuleb alustada oma keskkonnast.
Toetame igasuguse alkoholireklaami täielikku keelustamist, et meie sõnum meie noortele ja tervele ühiskonnale oleks ühtne ja selge: toetame terveid eluviise!

Alkoholireklaami teemalised rahvusvahelised uurimused

Erinevad uurimused kinnitavad, et alkoholireklaam köidab alaealiste tähelepanu, mille tagajärjel suureneb noorte alkoholi tarvitamine. Mida rohkem noored alkoholi reklaame näevad, seda rohkem tarvitatakse alkoholi. Samas kinnitavad uurimused, et alkoholireklaami täielik keelustamine oleks oluline ja kuluefektiivne meetod alkoholiga seonduva kahju vähendamisel.
Loe pikemalt

Artiklid ja arvamuslood:

Vilja Kiisler: Mul on valus vaadata, kuidas teleekraanil joobnudolemist heroiseeritakse. Ma ei tea, mida ma lapsele ütlen, kui ta seda näeb. Loe pikemalt

Lauri Beekmann: Keelustagem alkoholireklaam!
Alkoholireklaami lubamine on vastuolus püüdlustega vähendada alkoholitarvitamisega seotud problemaatikat. Loe pikemalt

Uudised ja avaldused:

Erakond Eestimaa Rohelised liituvad Alkoholivaba Eesti manifestiga "Toetame alkoholireklaami keelustamist!" Aruka alkoholipoliitka esimeseks sammuks peab saama alkoholireklaami täielik keeld. See ei ole mingil moel majandustegevuse ahistamine. Loe pikemalt

Alkoholireklaami regulatsioon Euroopas ei kaitse noori
24 Euroopa riigi osalusel läbiviidud alkoholireklaami ja –turustamist uurinud projekt ELSA jõudis lõppjäreldusele, et seadused Euroopas kaitsevad  noori ebapiisavalt.Loe pikemalt

Noortekogu Noored Rohelised otsustas liituda ühenduse Alkoholivaba
Eesti manifestiga
Noortekogu Noored Rohelised otsustas liituda ühenduse Alkoholivaba
Eesti (AVE) manifestiga "Toetame alkoholireklaami keelustamist!" Loe pikemalt

Lastekaitse Liit: Toetame alkoholireklaami keelustamist
Lastekaitse Liit väljendab oma kindlat tahet ja selget poolehoidu alkoholi reklaamimise täielikule keelustamisele ja kutsub organisatsioone liituma Ühendus Alkoholivaba Eesti poolt algatatud manifestiga. Loe pikemalt

AVE hakkab koguma toetust alkoholireklaami keelustamisele
Ühendus Alkoholivaba Eesti käivitas rahvaühenduste seas toetuse kogumise alkoholireklaami vastasele manifestile, millega liituvad organisatsioonid väljendavad oma selget poolehoidu alkoholi reklaamimise täielikule keelustamisele. Loe pikemalt

AVE: alkoholireklaami käsitlev memo poliitikutele
Ühendus Alkoholivaba Eesti toetab rahva tervist prioriteediks seadvat alkoholipoliitikat, mis peab vajadusel jätma teisejärguliseks võimalikud majandushuvid. Usume, et alkoholi, kui sõltuvust tekitava ja enam kui 60 haigusega seonduva aine, reklaamimise lubamine ei ole Eesti rahva huvides ning suurendab alkoholi tarvitamist peaasjalikult just noorte seas. Loe pikemalt

Ühendused tahavad alkoholireklaami asjus rahvaküsitlust
Vaatamata paljude uurimuste kajastamisele, teeme austatud Riigikogule ettepaneku korraldada rahvaküsitlus alkoholireklaami keelustamise poolt või vastu, et saada tuge Riigikogu otsustele. Loe pikemalt

AVE info: Reklaamide vähendamine ja kõrgemad maksud, sellega saab noorte joomist piirata
Uued uuringud näitavad, et alkoholireklaami piiramine ja alkoholimaksude tõstmine vähendab noorte joomist. Loe pikemalt

Pressiteade: Ühendus Alkoholivaba Eesti kutsub alkoholireklaami üle otsustamisel lähtuma noortest
Ühendus Alkoholivaba Eesti (AVE) kinnitab taaskord, et alkoholireklaami mõju noortele ja lastele on selgelt kahjulik ning kutsub poliitilisi jõude reklaamiseaduse eelnõu käsitlemisel lähtuma peamiselt alaealistest ning panema kõrvale kõikvõimalikud muud kaalutlused. Loe pikemalt

Väitlejad: alkoholireklaam ahvatleb noori
Keskkooliväitluse Eesti meistrivõistluste finaalis jäi peale seisukoht, et reklaamid ahvatlevad noori alkoholi tarvitama. Loe pikemalt

 

Manifesti algataja:

Ühendus Alkoholivaba Eesti

Manifesti toetavad:

Noorteorganisatsioon Juvente

Lastekaitse Liit
    (Alar Tamme arvamus)

Eesti Sinise Risti Liit

MTÜ Kodanikujulgus
    (Astrid Hindriksi arvamus)

Lasteveeb OÜ

MTÜ Noored Rohelised
    Avaldus

Eesti Keskerakonna Noortekogu

Järva Lastekaitse Ühing

Korporatsioon Indla

Noored Sotsiaaldemokraadid

Eesti Kristlike Arstide Ühing

Noorteühing Eesti 4H

Kuriteoennetuse Sihtasutus

Caritas Eesti

Eesti Lastevanemate Liit

Eesti Kristlikud Demokraadid

Viljandi Lastekaitse Klubi

MTÜ Miikaeli Ühendus

SA Tallinna Lastehaigla

MTÜ Päikesekillu Perekeskus

Eesti Õpilasesinduste Liit

Erakond Eestimaa Rohelised
    Avaldus

Eesti Seeniorkirurgide Selts
    Avaldus

Eesti Terviseedenduse Ühing

Eesti Logopeedide Ühing

Sürgavere kool

Eesti Afaasialiit

Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit

Eesti Koolipsühholoogide Ühing

Koonga Põhikool

Leie Põhikool

Eesti Naisliit


Ühendus Alkoholivaba Eesti
Kampaania "Toetame alkoholireklaami keelustamist!" ei ole seotud ühegi poliitilise erakonnaga.