Lastekaitse Liit peab oluliseks, et laste ja noorte eluviiside kujundamine on toetatud turvalise keskkonna poolt, mis võimaldab neil kasvada vaimselt ja füüsiliselt täisväärtuslikeks kodanikeks. Lastekaitse Liit mõistab turvalise keskkonna all keskkonda, mis väärtustab tervislikke eluviise ja hoiakuid ning toetab nende kujunemist.

Alkoholireklaam ei täida eelnimetatud eesmärki, sest täiskasvanutele suunatuna ja meediaruumi kaudu edastatuna saavad reklaamist mõjutatud ka lapsed ja noored.
Alkoholireklaamides eksponeeritakse alkohoolseid jooke kui vahendit lõõgastumiseks, meeldivaks ajaveetmiseks, mis kujundab lastes, noortes arusaama, et alkoholi tarvitamine on igapäevaelu juurde kuuluv norm ning ei kujuta ohtu tervisele.

Alar Tamm

Lastekaitseliidu juhataja