Eesti Seeniorkirurgide Seltsi avaldus

Eesti rahva ja riigi elujõule mõeldes tuleb teha kõik
sõltuvushaiguste ohtliku leviku peatamiseks. Alkohol,
kui üks kõige kergemini kättesaadav mõnuaine, mille
kasutamine elanikkonna hulgas on ammu ületanud mõistlikkuse
kriitilise piiri, on kiiresti hakanud levima ka noorte
hulgas. Alkoholi kuritarvitamine on viinud ühsikondliku
korra ja igapäevase julgeoleku allakäigule, kuritegevuse
kasvule, paljude haiguste - sealhulgas mitteravitavate
levikule, avariide ja tööõnnetuste tõusule. See kõik muudab
riigi majanduslikku ja poliitilist stabiilsust, alandab
üldist elukvaliteeti ja hägustab rahva tulevikulootusi.

EV Põhiseaduse §28. ütleb, et igaühel on õigus tervise
kaitsele ja õigus riigi abile selle kaitse korraldamisel
seadustega. Kuivõrd alkohol ei tõsta elukvaliteeti, vaid
nõrgestab tervisekaitset ja tekitab sõltuvushaigusi, siis
riigi ja omavalitsuste õigus ja kohustus tuginedes
põhiseadusele, on muuta seda korda kõigi nende käsutuses
olevate vahenditega.
Aruka alkoholipoliitika kõige lihtsam võte piirata alkoholi
tarbimist ja seda eeskätt noorte hulgas on keelata alkoholi
reklaam. Seoses sellega toetame igati karskusühenduse AVE
algatust manifesti näol ja nõuame alkoholireklaami
keelustamist, kaasaarvatud õllesummerid!

3. november 2007

Eesti Seeniorkirurgide Seltsi juhatus