Mida rohkem reklaami, seda rohkem juuakse
Ameerika Ühendriikides läbiviidud ja 2006. aasta jaanuaris avaldatud uurimus jõudis järeldusele, et suurem kokkupuude alkoholi reklaamidega toob endaga kaasa suureneva alkoholi tarvitamise alaealiste noorte seas. Täpsemalt, iga lisanduv noore poolt nähtud alkoholi reklaam suurendas alkoholi tarvitamist 1% võrra. Iga, kohalikul turul elava  elaniku kohta kulutatud, lisanduva reklaamidollari puhul kasvas noorte seas joomine 3% jagu.
Vaata uurimust: http://archpedi.ama-assn.org/cgi/content/full/160/1/18

Los Angeleses 2250 õpilase juures läbi viidud uurimus leidis, et mida enam nägid seitsmenda klassi lapsed teleprogramme, mis sisaldasid alkoholireklaame, seda suurema tõenäosusega tarvitasid nad kaheksandas klassis alkohoolseid tooteid.
Vaata uurimust: http://www.atypon-link.com/PNG/doi/abs/10.5555/ajhb.2004.28.6.498

Alkoholireklaami keelustamine päästab elusid
2006. aastal avaldasid Harborview Injury Prevention & Research Center  ning Washingtoni Ülikool ühisuurimuse tulemused, mis käsitlesid poliitiliste meetmete mõju.
Uurimus leidis, et alkoholireklaami täielik keelustamine oleks üks efektiivsemaid meetodeid alkoholiga seonduvate surmade vähendamisel. Meetme rakendamine päästaks uurijate hinnangul igal aastal ümber 7610 elu, mis moodustab 13.8% USA-s alkoholiga seonduvate surmade koguarvust (2000. aastal 63 718 surma).
Loe uurimusest: http://uwnews.washington.edu/ni/article.asp?articleID=23091

Alkoholireklaami keelustamine on kuluefektiivne meetod alkoholikahjude vähendamisel
2006. aasta 1. juunil avaldatud Euroopa Komisjoni tellitud Euroopa alkoholiraport „Alcohol in Europe” toob välja soovitusliku alkoholikahjude vähendamise efektiivsete meetmete ja programmide komplekti, kuhu kuuluksid „kõik puhuvad” kampaaniad, hinna tõstmine, kättesaadavuse piiramine, perearsti tasandil nõustamine ning alkoholireklaami keelustamine. Kogu selle rakendamine Euroopa Liidus läheks raporti hinnangul maksma 1,3 miljardit eurot, mis moodustab 1% alkoholiga seonduvast kahjust Euroopas (125 miljardit eurot).
Lähemaks uurimiseks: http://ec.europa.eu/health-eu/news_alcoholineurope_en.htm

Sarnastele järeldustele jõudis ka Tartu Ülikooli, Sotsiaalministeeriumi ja Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) uurimus „Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis: seosed riskifaktoritega ja riskide vähendamise kulutõhusus.” Alkoholi tarvitamist vähendavate sekkumiste puhul vaadeldi nö klassikalisi sekkumisi – alkoholi maksustamine, reklaami keelustamine, müügipiirangute karmistamine, joobekontrolli tõhustamine teedel ja tarvitajate nõustamine. Kõik uuritud sekkumised osutusid Eesti oludes äärmiselt kulutõhusateks ja seda eriti erinevate sekkumiste kombineerimisel. Üksikult võetuna olid kõige kulutõhusamad meetmed alkoholist tingitud tervisekaotuse piiramiseks alkoholi maksustamise tõus 50%, reklaami keelustamine ning juurdepääsu piiramine.
Lähemaks uurimiseks: http://www.sm.ee/est/HtmlPages/RiskiKoormus2004/$file/RiskiKoormus2004.pdf

Lingid uurimustele:
Outdoor Alcohol Advertising Near Schools: What Does It Advertise and How Is It Related to Intentions and Use of Alcohol Among Young Adolescents?
http://www.jsad.com/jsad/article/Outdoor_Alcohol_Advertising_Near_Schools_What_Does_It_Advertise_and_How_Is/2157.html

Youth Exposure to Alcohol Advertising on Radio

http://www.medscape.com/viewarticle/545327_2

Alcohol Advertising in Magazines and Adolescent Readership
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/full/289/18/2424

Youth and Alcohol: Summary of Research „Alcohol Advertising´s Effect on Youth“
http://oig.hhs.gov/oei/reports/oei-09-91-00651.pdf

Children, Adolescents, and Advertising
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/118/6/2563

Consistency of Alcohol Advertising and Promotion on the Internet with the Revised Alcohol Beverages Advertising Code
http://www.alcohol.gov.au/internet/alcohol/publishing.nsf/Content/963E09FFE16AEF1ECA2571E3001F0EDD/$File/consistent-internet.pdf

Exposure to televised alcohol ads and subsequent adolescent alcohol use
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=Retrieve&db=PubMed&list_uids=15569584&dopt=AbstractPlus

Does Alcohol Advertising Promote Adolescent Drinking? Results From a Longitudinal Assessment
http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1360-0443.2005.00974.x?cookieSet=1&journalCode=add

Alcohol Use in Motion Pictures and Its Relation with Early-Onset Teen Drinking
http://ije.oxfordjournals.org/cgi/content/full/dym128v1

Impulsive and self-conscious: Adolescents' vulnerability to advertising and promotion
http://web.gsm.uci.edu/antismokingads/articles/CP_JPPM_05.pdf

The Role of Interpretation Processes and Parental Discussion in the Media's Effects on Adolescents' Use of Alcohol
http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/105/2/343