Igal aastal sureb Eestimaal alkoholi tarvitamisega seonduvalt umbes 2000 inimest. Eesti taasiseseisvumisest alates on seega hukkunud pea 35 000 inimest. Selle legaalse sõltuvusaine ohvriks ei lange ainult alkoholi tarvitajad ise, vaid sageli ka tavalised kõrvalseisjad - roolijoodikute, vägivalla ja õnnetuste ohvrid. Tuhanded lapsed elavad tugevalt alkoholist mõjutatud perekondades. Aina enam hakkame mõistma, kui paljud lapsed on alkoholi tõttu vigastatud juba enne sündi, kuna ema on last oodates alkoholi joonud. Nii või naa on tegemist traagikaga, mida ühiskond on hakanud pidama omamoodi loomulikuks kaduks ja igapäevaelu paratamatuseks.

Need statistilised arvud ei tulene rahvaküsitlustest või kellegi arvamustest, vaid haiglatest, surnukuuridest, politseilt. Nende statistiliste arvude taga on tavalised inimesed - pojad ja türed, emad ja isad. Kellegi sõbrad, kellegi kallimad. Inimesed, kes oleks võinud elada...

Eesti Karskusliit korraldas 2008. aasta 10. oktoobril Eesti esimese alkoholiohvrite mälestuskontserdi, mille eesmärgiks oli pöörata tähelepanu nendele tuhandetele inimestele, kes on alkoholi tõttu hukkunud. Koostöös muusikaühinguga Crescendo korraldatud kontserdil esines Üle-Eestiline Noorte Sümfooniaorkester Lehari Kausteli juhatusel. Kontserdi käigus nähtud ja ka käesoleval kodulehel üleval oleva videoinstallatsioon autoriks on Ragnar Kivistik.

Every year about 2000 people die due to the problems with alcohol use. That makes about 35 000 deaths since 1991, when Estonia gained again its independence. Not only alcohol users themselves are among those numbers. Oftenly innocent bystanders - victims of drunk-drivers, violence and accidents. Thousands of children are living with parents who have serious alcohol problems. Only now we are starting to realise how many children have been damaged already before their birth, because their mother drunk alcohol while pregnant. Anyhow, we are speaking about tragedies and the society thinks that there is nothing to do.

These statistical numbers are not coming from polls or from somebody´s opinion. These numbers are coming from hospitals, morgues and police. Behind these statistical numbers are ordinary people - sons and daughters, mothers and fathers. Somebody´s friends, somebody´s darlings. People, who might have lived...

Estonian Temperance Union organized first Memorial Concert for Alcohol Victims in Estonia. Purpose of this concert was to remember those thousands who have died due to alcohol related causes. Concert took place at the St Johns Lutheran Church in Tallinn and it was organized in cooperation with the network of Christian classical professional musicians Crescendo. Estonian National Youth Symphony Orchestra performed modern classical composers. The orchestra was conducted by Lehari Kaustel.

Toetajad:
Korraldajad tänavad ka OÜ Appast