top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Õhtusest stressimaandamisest veiniga


06.10.2022 - Kui jutt käib alkoholist, siis piir millegi üsna süütu ja probleemina defineeritava vahel on vägagi liikuv ja ajas muutuv. Miski mis võib alata täiesti tavalise harjumusena võib tõepoolest kasvada sõltuvuslikuks käitumiseks ja alkoholi tarvitamise häireks. Esimese punase tulena, mida selles kontekstis rõhutaksin, on see kui alkoholi hakatakse tarvitama mingi probleemi lahendusena. Näiteks stressi leevendajana. Alkohol on depressant ja kuigi väikeste koguste puhul võib ta endaga kaasa tuua mingeid leevendamise efekte, siis pikaajaliselt toimib see siiski vastupidiselt ning võib kasvatada algset probleemi, mille ettekäändel tarvitama hakati.


Maailmas on levimas „wine mom“-ide idee, mis lähtub sellest üleüldisest emade stressirohkusest ning soovist vabaneda täiuslikuks olemise ning ebaõnnestumise kartuse pingest. Nimetaksin seda levitatavaks ideeks, mille ulatust võib näiteks testida, kui panna see fraas Etsy kodulehe otsingusse. Vastuseks saab üle 1000 erineva toote, naljakate sõnumitega särkidest ja kruusidest kuni käevõrude ja lõhnaküünaldeni. Alkoholi erinevate tarbimismudelite ümber liigub alati teatud sotsiaalne surve. Et nii ongi normaalne, sest kõik teevad ju seda.


Naiste alkoholi tarvitamine on viimasel paaril aastakümnel päris märkimisväärselt tõusnud. Näiteks USA andmed näitavad, et ka stressirohke COVID-19 ajal kasvas naiste alkoholiprobleem võrreldes pandeemia eelse perioodiga. Harjumusteks saavad käitumismudelid kalduvad süvenema ja kasvama. Ühest pokaalist saab peagi kaks ja mingil hetkel terve pudel. Alkohol on sõltuvusaine. Ja sõltuvuslik on ka mõttelaad, et sellise pidureid maha võtva käitumismudeliga võin toime tulla oma stressitasemega.


Kui stress on probleemiks, tuleks sellega kahtlemata tegeleda, kuid mitte lootes, et me võime seda parandada ja leevendada närvimürgist kantserogeense sõltuvusainega.


Järgmise probleemi lahtiseletamiseks tuleksingi selle alkoholi vähki tekitava toime juurde. Alkohol on otseses seoses 7 erineva vähivormiga. Rinnavähk on nende seas. Kui räägime vähiriskist, siis ei ole olemas ohutut alkoholikogust. WHO Euroopa andmetel põhjustas 2018. aastal alkohol 45 500 rinnavähi juhtumit ning 12 100 rinnavähi surma. Sama raport toob välja, et igapäevaselt ühe veiniklaasi joomise tõttu oli Euroopas 4600 lisanduvat rinnavähi juhtumit aastas.


Need statistilised numbrid saavad kuskilt alguse. Ja üheks alguspunktiks on kahetsusväärselt kindlasti see igaõhtune hetk, kus naisterahvas avab järjekordse pudeli veini ja valab endale juba armsaks muutuva joogi. Oktoober on teadaolevalt rinnavähi teadlikustamise kuu. Erinevad küsitlused ja uuringud näitavad, et alkoholi ja vähi riski vahelist seost teab ka näiteks Põhjamaades ainult umbes 20-40% inimestest. Selle teadmise peame kindlasti tooma sellesse igaõhtusesse harjumusse. Inimesed peavad olem teadlikud riskidest. Ja siis on muidugi igaühe enda otsus. Kuid soovitaksin „wine mom“ mõttelaadi asemel avastada „sober curious“ liikumine, mis hetkel tervet maailma vallutamas. Sedasi võib stressi maandamine olla palju efektiivsem ja kindlasti tervislikum.


Siia pilti peaks veel tooma ka vanemate rolli oma lastele eeskuju andmisel. Kui tavaline ja normaalne on alkohol meie kodudes? Täitsa omaette teema on alkohol ja rinnaga toitmine ehk kui laps on veel nii väike, võib alkohol mõjutada paraku ka last. Turvalisim on taaskord alkoholist hoidumine.


Lauri Beekmann Eesti Karskusliidu esimees

40 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page