top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Alkohol ja vähk – Euroopa Parlamendi hääletus


Paar nädalat peale ülemaailmset vähipäeva hääletab Euroopa Parlament vähivastase võitluse erikomisjoni (BECA) raporti üle, mis käsitleb ELi rolli tugevdamist vähivastases võitluses. Raport sisaldab ka ettepanekuid (paragrahvid 15 ja 16) alkoholi kui olulise vähi riskifaktori teemal. Raportis tuletatakse meelde, et alkoholi tarbimine on paljude erinevate vähivormide riskitegur, ning kutsutakse üles edendama meetmeid alkoholiga seotud kahjude vähendamiseks ja ennetamiseks, tarbijate paremaks teavitamiseks, parandades alkohoolsete jookide märgistamist, lisades terviseohu hoiatusmärgised.


Euroopa Parlament hääletab BECA raporti üle veebruari täiskogu istungjärgul ning on selgeid viiteid sellele, et mõned EL-i liikmesriigid püüavad raportis alkoholi rolli ja sõnastust muuta, et "taastada õige tasakaal". Argumendid, mida tõenäoliselt kasutatakse, hõlmavad selliseid märksõnu nagu "mõõdukus", "Vahemere dieet", "töökohad", "eksport" jne.


Miks on oluline, et parlament toetaks raporti alkoholi kui vähi riskitegurit puudutavaid paragrahve?


ALKOHOL PÕHJUSTAB VÄHKI. Alkohol on klassifitseeritud 1. kategooria kantserogeeniks, nagu ka tubakas ja asbest. Alkohoolsete jookide tarbimine on põhjuslikult seotud ülemiste seedetrakti (suuõõne, neelu, kõri ja söögitoru) ning käärsoole-, pärasoole-, maksa- ja rinnavähiga.


OHUTUT KOGUST EI OLE. BECA aruanne viitab 2018. aasta uuringule, mis leidis, et alkoholi puhul ei ole ohutut taset. Euroopa vähivastane koodeks ütleb selgelt, et "kui te joote mis tahes tüüpi alkoholi, piirake oma tarbimist. Alkoholi mitte joomine on parem vähi ennetamiseks." Kuigi ettevõtjad väidavad jätkuvalt, et mõõdukas alkoholi joomine võib vähendada südamehaiguste riski, avaldas Maailma Südameliit tänavu jaanuaris raporti, mis näitab, et "igasugune alkoholitarbimise tase võib ohustada tervist.”


ALKOHOLL ON VÄLDITAV RISKITEGUR. 30–50% kõigist vähijuhtudest on ennetatavad. Ennetus pakub kõige kuluefektiivsemat pikaajalist strateegiat vähi kontrollimiseks. Alkoholi tarbimine on üks olulisemaid ennetatavaid vähiriskitegureid koos tubakatarbimise ja liigse kehakaaluga.


KUI SUUR PROBLEEM ON? WHO Euroopa regioonis põhjustas 2018. aastal alkohol ligikaudu 180 000 vähijuhtu ja peaaegu 92 000 vähisurma. 2021. aasta uuring näitas, et 2020. aastal oli hinnanguliselt 741 300 vähijuhtu maailmas põhjustatud alkoholi tarbimisest. Andmed näitasid, et vähijuhtumeid põhjustasid ka mõõdukas või madal alkoholitarbimine. Kuni 10 g alkoholi joomine päevas põhjustas 2020. aastal maailmas 35 400–145 800 vähijuhtumit.

MIKS MITTE LASTA KÕIGIL OTSUSTADA? Probleem on selles, et enamik inimesi ei tea, et alkohol võib vähki põhjustada. Uuringud näitavad, et vaid umbes kolmandik inimestest peab alkoholi vähi riskiteguriks. Taani Vähiliidu 2020. aasta uuring näitas, et vaid 22,2% vastanutest oli ilma suunamiseta teadlikud alkoholi ja vähi vahelisest seosest. Soome Tervise ja Heaolu Instituudi aruande (2018) "Näin Suomi juo" kohaselt nõustus vaid 37% küsitlusele vastanutest täielikult, et alkoholi tarbimine suurendab vähiriski. Kanada andmed, mis näitavad, et ainult iga kolmas kanadalane on alkoholi ja vähi vahelisest seosest teadlik, kinnitavad sama väidet. Ilma infot omamata ei saa inimesed teha teadlikke valikuid.


KAS ME EI PEAKS ARVESTAMA ALKOHOLITÖÖSTUSE SEISUKOHTADEGA? Mitte ainult, et inimesed ei ole alati hästi informeeritud, vaid kohati on nad ka tegelikult valesti informeeritud. On tõendeid selle kohta, et alkoholitööstus esitab mõnikord valeandmeid või vähendab tõendeid alkoholiga seotud vähiriski kohta. Hiljutine uuring viitab sellele, et Maailma Kaubandusorganisatsiooni tehniliste kaubandustõkete komitees esitatakse alkoholitööstuse argumente, mida kasutatakse selleks, et takistada või viivitada riikidel tõhusa alkoholi märgistamise poliitika rakendamist. Kümne alkoholi märgistamise poliitika kohta esitatud 212 liikme seisukohtade analüüs näitas, et enam kui pooled (55%; 117) sisaldasid alkoholitööstuse argumente, samas kui ainult 3% (7) väiteid omistasid need sõnaselgelt tööstusele.


Teadaolevalt nõutakse, et erinevad tooted, mis ei ole mõeldud inimestele tarbimiseks, hoiataksid võimalike terviseohtude eest, samas kui ühemõtteliselt inimestele tarbimiseks mõeldud alkohoolsed joogid on vabastatud erinevate negatiivsete tagajärgede eest hoiatamisest. Seda seetõttu, et tööstust on kuuldud aastakümneid ning tulemusena ei ole inimesed teadlikud, nad on segaduses ja valesti informeeritud. Me kutsume oma esindajaid Euroopa Parlamendis seisma selle eest, et vähitõrje planeerimisel seataks terviseargumendid majandushuvidest kõrgemale.


Lauri Beekmann, Eesti Karskusliidu esimees

NordAN-i tegevjuht

22 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page