top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Raport: Haige tuleviku müümine


18.11.2023 - Kuidas võidelda lastele ja noortele suunatud kahjuliku kommertsturunduse vastu mittenakkuslike haiguste riskitegurite osas?


Reguleerimata kaubanduslik turustamine ohustab meie ühiskonna tervist ja heaolu, muutes keskkonda ja soodustades ebatervislike toodete tarbimist, mis on seotud levinud mittenakkuslike haigustega, sealhulgas ülitöödeldud ja/või kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toiduained, alkoholi- ja tubakatooted, rinnapiimaasendajad ja hasartmänguteenused.


Laste ja noorte füüsilist ja vaimset tervist ja heaolu mõjutab see kohe ja kogu elu jooksul harjumuste kujunemise ja püsivate kahjustuste kaudu, mis on ohus säästva arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals) saavutamisele.


Ülemaailmselt suureneb haiguste levimus laste ja noorte seas, mis nõuab palju tugevamaid ja ulatuslikumaid poliitilisi meetmeid, et võidelda nendele sihtrühmadele suunatud haigusi tekitavate toodete turustamise vastu. Riikide poliitikakujundajad on kohustatud tagama laste õigused ja kaitse, nagu on kodifitseeritud ÜRO inimõiguste deklaratsioonis, ÜRO lapse õiguste konventsioonis ning muudes rahvusvahelistes lepingutes ja konventsioonides.


Ettevõtted kulutavad maailmas igal aastal miljardeid dollareid, et suunata ebatervislike toodete ja teenuste turundamine lastele ja noortele, sealhulgas lastele suunatud keskkondades, nagu koolid, noortespordimeeskonnad, ning noortele suunatud rakenduste, mängude ja veebisaitide kaudu. Lapsed ja noored puutuvad kahjuliku turundusega kokku ka väljaspool lastespetsiifilist keskkonda, oma üldises keskkonnas. Kõikides tööstusharudes ja platvormidel kasutavad turundajad keerukaid taktikaid ja strateegiaid, et meelitada konkreetselt lapsi neid tooteid ostma, tarbima või kasutama kogu elu.


Lastepsühholoogia ja turundusteooria vahel on sõlmitud püsiv ja ohtlik abielu, et suunata lapsi kui tarbijaid, kasutades taktikaid, mis on mõeldud selleks, et suunata lapsi noorest east alates ja hoida neid kui kasutajaid kogu elu. On hästi tõestatud, et ebatervislik kaubatööstus kasutab agressiivse turunduse kaudu ära olemasolevaid haavatavusi ning eelkõige madala ja keskmise sissetulekuga riikide elanikkondi.


Riiklikud poliitikakujundajad seisavad silmitsi märkimisväärsete takistustega turunduseeskirjade väljatöötamisel, rakendamisel ja jõustamisel, et nende taktikatega võidelda, hoolimata tööstuse eneseregulatsiooni teadaolevast ebapiisavusest. Poliitikakujundajad teatavad, et probleemi mõistmiseks ja kirjeldamiseks ning seetõttu sobivate lahenduste väljatöötamiseks puuduvad kasulikud andmed ning samaaegselt puudub poliitiline toetus ja üldsuse teadlikkus probleemi olulisusest.


Vaata lähemalt NCD Alliance´i raportit

23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page