top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Iirimaa: esimene riik, mis rakendab põhjalikku tervisealast märgistust alkoholitoodetel


29.05.2023 - Iirimaa on astunud märkimisväärse sammu rahvatervise poliitikas, tehes ajaloolise sammu, mis on pretsedent kogu maailmas. Tervishoiuminister Stephen Donnelly allkirjastas 2023. aasta rahvatervise (alkoholi) (märgistamise) eeskirjad ning rahvatervise (alkoholi) seaduse paragrahvi 12 ülejäänud sätted.


See õigusakt kohustab kõiki Iirimaal müüdavaid alkoholitooteid märgistama terviklikult, mis on esimene omalaadne algatus maailmas. Samuti tagab see, et sarnane tervisealane teave on litsentseeritud müügikohtades kergesti kättesaadav.


Nõuete hulka kuulub ka see, et alkoholitoodete märgistusel esitatakse kalorisisaldus ja alkoholi grammides. Samuti hoiatatakse alkoholi tarbimise ohu eest raseduse ajal ning alkoholi tarbimisest tulenevate maksahaiguste ja vähkkasvajate ohu eest.


Nende meetmete täienduseks suunavad märgised tarbijaid lisateabe saamiseks tervishoiuameti (HSE) veebilehele www.askaboutalcohol.ie. See uus seadus jõustub 22. mail 2026, pakkudes ettevõtetele kolmeaastast ettevalmistusperioodi, et valmistuda olulisteks muudatusteks.


Minister Donnelly ütles: "Selle seaduse eesmärk on anda meile kõigile tarbijatele parem ülevaade alkoholi sisaldusest ja alkoholi tarbimisega seotud terviseriskidest. Selle teabe abil saame teha teadlikke otsuseid oma alkoholitarbimise kohta." Lisaks märkis ta, et on oluline viia alkoholitooted kooskõlla teiste toidu- ja joogitoodetega, mis juba sisaldavad terviseteavet ja vajaduse korral tervisealaseid hoiatusi.


Rahvatervise, heaolu ja riikliku uimastistrateegia riigiminister Hildegarde Naughton rõhutas veel: "Igaühel on õigus saada teavet toote riskide kohta enne selle tarbimist. Selle seaduse eesmärk on tagada, et kõigil alkoholitarbijatel oleks juurdepääs selgele ja ülevaatlikule teabele alkoholiga seotud riskide kohta."


Alcohol Action Ireland, kodanikuühiskonna organisatsioon mis on juhtiv alkoholipoliitika eestkõneleja, tervitas seda teadet soojalt. Dr Sheila Gilheany, Alcohol Action Ireland'i tegevjuht, ütles: "See on väga oluline areng alkoholipoliitikas ja me kiidame minister Donnelly'd tema juhtrolli eest selles tegevuses."


Dr. Gilheany tunnistas alkoholiga seotud kahjude ulatust Iirimaal ja rõhutas, et teadlikkus nendest riskidest on puudulik. Ta kutsus alkoholitööstust üles tegutsema ennetavalt ja lisama need märgised enne ettenähtud kuupäeva. "Oleme väga teadlikud, et paljud riigid on tähelepanelikult jälginud Iirimaa edusamme selles osas ja usume, et sarnaselt suitsetamiskeelule võtavad tõenäoliselt ka teised jurisdiktsioonid sarnaseid märgistamismeetmeid. Me võime olla uhked, et Iirimaa on selles osas esirinnas," lisas ta.


Lõpetuseks teatas minister Donnelly: "Mul on hea meel, et oleme esimene riik maailmas, kes astub selle sammu ja kehtestab alkoholitoodete tervikliku tervisemärgistuse. Ootan, et teised riigid järgiksid meie eeskuju."


52 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page