top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Joobes juhtimine võib suurendada surmaga lõppeva õnnetuse riski rohkem kui 100-kordselt


01.07.2022 - Isegi väike kogus alkoholi autojuhi veres suurendab oluliselt surmaga lõppeva õnnetuse riski. Joobes juhtide puhul on oht 900 korda suurem kui kaine juhi puhul. Ka vanus on liikluses risk - nii noorus kui ka kõrge vanus suurendavad surmaga lõppeva õnnetuse riski.


Arto Luoma, kes uuris Tampere ülikoolis surmaga lõppenud õnnetuste määravaid tegureid, kasutas Soome Õnnetusteabe Instituudi (OTI) andmeid aastate 2005-2014 kohta. Uuringu üks eesmärke oli kindlaks teha, millised riskitegurid on statistiliselt olulised.


Uuringu kohaselt jagunevad alkoholi mõju all sõitvad inimesed kahte rühma. Enamik (90%) püüab hoida oma alkoholitarbimist lubatud piirides, et alkoholijoobes juhtimise piirmäära (Soomes 0,5 ‰) ei ületataks. Ülejäänud seevastu näivad ignoreerivat seadusega kehtestatud piiranguid.


"Alkoholi tarvitamine, isegi väikestes kogustes, suurendab õnnetusjuhtumite riski. Vähem kui 0,2 promillise joobega on umbes 2,6 korda suurem tõenäosus põhjustada surmaga lõppeva liiklusõnnetuse kui kaine juhi puhul," ütleb Arto Luoma.


Suurenev alkoholitarbimine suurendab õnnetuste riski dramaatiliselt: alkoholijoobes juhid põhjustavad surmaga lõppeva õnnetuse umbes 40 korda suurema tõenäosusega kui kained juhid ning raskes joobes juhid põhjustavad surmaga lõppeva õnnetuse umbes 900 korda suurema tõenäosusega kui kained juhid. Joobes juhtimise piirmäär on Soomes 0,5 ja raskendatud joobes juhtimise piirmäär on 1,2.


Erinevad riskid suurenevad väga kiiresti kümnekordseks ja sajakordseks Kiiruse ületamise või joobes juhtimise korral suurenevad liiklusriskid kiiresti. Näiteks kiirusega 130 km/h sõitmine 80 km/h tsoonis suurendab surmaga lõppeva õnnetuse riski 100 korda võrreldes kiirusepiiranguga sõitmisega. Vere alkoholisisaldus 0,4 ‰ tähendab, et risk põhjustada surmaga lõppeva õnnetuse on umbes kümme korda suurem kui kaine juhi puhul.


Allpool on toodud näited teguritest, mis suurendavad surmaga lõppeva õnnetuse riski 10-100 korda võrreldes madalaima riskirühmaga. Võrdlusrühmadeks on aastatel 2011-2014 kasutusele võetud autod ja 25-64-aastased juhid, samuti kaine ja kiirusepiiranguga juhid.


Risk on umbes kümme korda suurem, kui

# olete alla 20 või üle 80 aasta vana,

# vere alkoholisisaldus on 0,4 ‰,

# sõidate sõiduautoga mis on aastast 2000 või vanemad,

# ületate kiirust 25 km/h võrra maanteel, mille kiiruspiirang on 80 km/h,

# ületate kiirust 30 km/h võrra teel, mille kiiruspiirang on 100 km/h.


Risk suureneb umbes 100 korda, kui

# vere alkoholisisaldus on 1,0 ‰,

# kiiruse ületamine 50 km/h maanteel, mille kiiruspiirang on 80 km/h,

# kiiruse ületamine 60 km/h teel, mille kiiruspiirang on 100 km/h.


Allikas: STT Info

15 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page