top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Kingi lapsele kained jõulud – 2020

COVID-19 pandeemia on mitmel viisil muutnud lastega perede igapäevaelu. Erakorralised protseduurid, kaugtöö, hirm töötuse ees ja ebakindel tulevik mõjutavad nii laste kui ka täiskasvanute toimetulekut. Lastel pole alati võimalusi oma tunnete ja mõtete jagamiseks. Nagu täiskasvanud, vajavad nad igapäevaeluga toimetulekuks tuge ja julgustust.

Erandlikel aegadel rõhutatakse vanemate ja kõigi haridusvaldkonnas olevate inimeste vastutust hoolitseda laste heaolu ja vajaduste eest. Täiskasvanutel on oluline meeles pidada, et elumuutused on laste jaoks enamasti palju suuremad kui nende vanematel. Seetõttu on uute ja erakordsete olukordade keskmes esmatähtis nende arutamine ja laste turvatunde tugevdamine. Tasakaalustatud igapäevane elu ja pidustused tagavad lastele parimad elu- ja kasvutingimused.

Erinevad pidustused pakuvad kõigile võimaluse taastumiseks ja ühtekuuluvuse ergutamiseks. Siis rõhutatakse perekonna ja sugulaste poolt lastele pakutavat tuge ja turvalisust. Hariduse eest vastutavad isikud peavad tagama, et lapsed ei jääks üksi, näiteks vanemate uimastite tarvitamise või hooletuse tõttu. Joovastavad ained hajutavad kergesti tähelepanu lastelt ja nende vajadustelt. Nii takistavad need lapse ja vanema vahelise usaldussuhte tekkimist. Halvimal juhul põhjustab narkootikumide tarvitamine füüsilist ja vaimset vägivalda, mis kahjustab tõsiselt lapse arengut ja suurendab lapse vägivaldse ja ennasthävitava käitumise ohtu.

Kingi lapsele kained jõulud kampaania julgustab täiskasvanuid tagama lastele turvalise ja tervisliku piduliku õhkkonna. Kampaania korraldajad kutsuvad kõiki laste eest vastutajaid üles korraldama lastele kained jõulud, mis tagaks turvalise ja vastutustundliku keskkonna. Parimal juhul saavad vanemad tagada oma lapsele täiesti kaine elu.


Külasta kampaania kodulehte Külasta ka kampaania Eesti lehte Ja Facebooki lehte6 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page