top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Kuidas vanemate alkoholi kuritarvitamine võib mõjutada lapsi


09.07.2022 - "Paljud lapsed võivad tunduda kahjustamata ja näida olevat korras. Kuid me teame, et see võib olla fassaad, mis varjab raskeid mõtteid ja tundeid," ütleb Norra kliiniline spetsialist ja psühholoogiaprofessor Fanny Duckert.


Ta ütleb, et uuringutes ja ravis näeme mitmeid rollimustreid, mis korduvad. "Laps võib lukustuda mustritesse, mis muutuvad tema jaoks väga koormavaks ja millest on raske välja tulla," ütleb Duckert.


Professor Fanny Duckert on kirjutanud raamatu "Lihtsalt veel üks klaas", mis pakub abi inimestele, kes soovivad oma alkoholitarbimist vähendada. Siin kirjutab ta muu hulgas ka sellest, milliseid tagajärgi võib liigne alkoholi tarvitamine lähikondlastele kaasa tuua.


Hoiduge konfliktidest Duckert ütleb, et lapsed, kes on peres alkoholi liigtarvitamisega üles kasvanud, võivad konfliktide ja ebakindluse suhtes sageli olla väga ettevaatlikud.


"Paljudel neist on liiga palju kogemusi pettumuste ja purunenud lubaduste osas. Seetõttu võivad mõned ka kaotada usu, et probleeme saab lahendada rääkimise ja koostööga," selgitab ta.


Mõnel lapsel võib ka hilisemas elus olla raskusi tasakaalustatud suhete ja läheduse loomisega.


Kõik, mida nad on kogenud, võib mõnel inimesel halvendada kontakti oma reaktsioonide ja tunnetega. Duckert selgitab, et neil võib olla raskem vahet teha enda ja teiste vajaduste vahel.


Kolm rollimustrit laste puhul, kes kogevad alkoholi kuritarvitamist Raamatus "Lihtsalt veel üks klaas" toob Duckert välja eelkõige kolm rollimustrit, mis korduvad peres alkoholi liigtarvitamisega kasvanud laste seas.


1. Vastutav isik: See on laps, kes hakkab väga varakult iseseisvaks saama ja võtab palju vastutust. Duckert nimetab neid lapsi "miniatuurseteks täiskasvanuteks". See võib olla pere vanim laps, kuid ka nooremad lapsed võivad selle rolli võtta. Tavaliselt võtavad nad üle paljud igapäevased ülesanded perekonnas - näiteks toiduvalmistamise, koristamise ja väikelapse eest vastutuse võtmise - ning ka täiskasvanute eest.


2. Piksejuht:

Piksejuhiks nimetab Duckert last, kes on võtnud endale kohustuse vältida konflikte ja tülisid või koguda perekonda ise tähelepanu äratades. See laps võib sageli olla halvasti meelestatud või käituda muul viisil ekstravagantselt. Eesmärk on juhtida tähelepanu pigem endale kui perekonnas toimuvatele halbadele asjadele. Kui laps märkab, et õhkkond muutub pingeliseks või et täiskasvanute vahel võib tekkida tüli, suunab laps tähelepanu enda peale erinevate käitumisviiside kaudu.


Väljakutse seisneb selles, et see roll võib mõjuda lapse jaoks kohustusena. Tal on sageli madal konfliktide ja pingete taluvuslävi ning ta suudab konfliktiolukordades valida kiirustatud ja pealiskaudseid lahendusi.


3. Duckerti sõnul on tõrjutud laps see, kes püüab end võimalikult palju distantseerida kodus toimuvast. See laps otsib kiiresti üles oma sõprade kodud, noortejõugu või teised täiskasvanud. Talle meeldib kodustest probleemidest mitte midagi rääkida ja võib tunduda, et toimuvad keerulised asjad ei mõjuta teda. Põhjus on selles, et nad püüavad distantseeruda oma reaktsioonidest, mis kaasnevad kodus valitseva valusa olukorraga. Sageli viib see selleni, et lapsed ei ole enam kursis oma reaktsioonidega üldiselt, nad võivad muutuda "tuimaks" ja võimetuks kogema mitut liiki emotsioone. See võib olla neile hiljem elus suureks takistuseks, kui neil on vaja luua tihedaid suhteid teiste inimestega.


Allikas: Av-og-til

48 views0 comments
bottom of page