top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Lancet Oncology: Alkoholi tarbimine oli 2020. aastal seotud enam kui 740 000 uue vähijuhtumiga


Neli protsenti 2020. aastal diagnoositud vähijuhtumitest võib olla seotud alkoholi tarvitamisega, leidis The Lancet Oncology´s avaldatud ülemaailmne uuring, mille autorid kutsusid üles suurendama üldsuse teadlikkust alkoholi ja vähi seosest ning suurendama valitsuse sekkumisi alkoholi tarbimise vähendamiseks kõige enam mõjutatud piirkondades.


Uuringu hinnangul oli 77% (568 700 juhtumit) alkoholiga seotud vähktõve juhtudest meestel, võrreldes naistega, kellel esines 23% juhtudest (172 600). Söögitoru-, maksa- ja rinnavähki esines kõige sagedamini.


On tõestatud, et alkoholi tarbimine põhjustab DNA kahjustusi kahjulike kemikaalide suurema tootmise tõttu organismis ja mõjutab hormoonide tootmist, mis võib aidata kaasa vähi arengule. Alkohol võib halvendada ka teiste ainete, näiteks tubaka, vähki põhjustavat toimet.


"Peame kiiresti tõstma alkoholi tarbimise ja vähiriski vahelise seose teadlikkust poliitikakujundajate ja üldsuse seas. Rahvatervise strateegiad, näiteks alkoholi kättesaadavuse vähendamine, alkoholitoodete tervisealase hoiatusega märgistamine ja reklaamikeelud, võivad vähendada alkoholi põhjustatud vähijuhtumeid. Maksu- ja hinnapoliitikat, mis on toonud kaasa alkoholi tarbimise vähenemise Euroopas, sealhulgas kõrgemad aktsiisid ja alkoholiühiku miinimumhinna kehtestamine, võiks rakendada ka teistes maailma piirkondades. Kohalik kontekst on edukaks alkoholipoliitikaks hädavajalik ja on võtmetähtsusega alkoholiga seotud vähijuhtude vähendamisel," ütles pr Harriet Rumgay Rahvusvahelisest Vähiuuringute Agentuurist (IARC).


Kogu maailmas seostati 2020. aastal hinnanguliselt 4% (741 300) kõigist uutest vähijuhtudest alkoholi tarbimisega. Söögitoru- (189 700 juhtu), maksa- (154 700 juhtu) ja rinnavähk (98 300 juhtu) põhjustas kõige rohkem uusi juhtumeid, millele järgnesid pärasoolevähid ning suu- ja kurguvähid.


Liigtarbimine põhjustas 86% alkoholiga seotud vähijuhtudest. Siiski leiti, et ka mõõdukas joomine oli problemaatiline - hinnanguliselt moodustas selline joomise tase 14% (103 100 juhtumit) alkoholist põhjustatud juhtumite koguarvust.


Ida-Aasias ning Kesk- ja Ida-Euroopa piirkondades oli kõige rohkem alkoholiga seostatavaid vähijuhtumeid ehk 6%, kõige vähem Põhja-Aafrikas ja Lääne-Aasias, alla 1%.


Allikas: EurekAlert

18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page