top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Pühade ajal on ka lastele vaja puhkepausi


Täiskasvanud võivad unustada, et ka lapsed elavad tänapäeval paljude nõudmiste surve all. Veel kasvueas noortel on sageli keeruline elada paljude ootuste ja eesmärkide keskel. Kodu peab lapsi igati toetama ning neile tuge ja julgustust andma nii igapäevaelus kui ka pühade ajal. Pühadeperiood on eriti olulised taastumiseks ja igapäevatööst puhkamiseks. Seetõttu on oluline kinkida igale lapsele värsked ja turvalised jõulud.


Lapse erinevatel arenguetappidel kerkib esile vanemate ja täiskasvanud elanikkonna kui terviku vastutus laste heaolu ja vajaduste eest hoolitsemisel. Täiskasvanutel on oluline meeles pidada, et laste elumuutused on sageli palju suuremad kui nende vanemate jaoks. Seetõttu on nende üle arutlemine ja laste turvatunde tugevdamine esmatähtis, eriti uute ja üllatavate olukordade keskel. Tasakaalustatud elu tagab kõigile parimad elu- ja kasvutingimused.


Laste eest vastutavad isikud peavad tagama, et lapsed ei jääks üksi näiteks vanemate sõltuvusainete kuritarvitamise või hoolimatuse tõttu. Joovastavad ained tõmbavad kergesti tähelepanu laste vajadustelt. Nii takistavad need lapse ja vanema vahelise varase suhtlemise ja kiindumuse kujunemist. Halvimal juhul põhjustab ainete kuritarvitamine füüsilist ja vaimset vägivalda, mis teeb tõsist kahju lapse arengule ning suurendab lapse hilisema vägivaldse ja suitsidaalse käitumise riski.


Kingi lapsele kained jõulud kampaania julgustab täiskasvanud elanikkonda tagama lastele ja noortele sõltuvusainetevaba, turvalise ja tervisliku pühade meeleolu. Kampaania korraldajad kutsuvad kõiki hariduse ja kasvatuse eest vastutajaid pakkuma lastele värsket jõuluaega, mis tagab turvalise ja vastutustundliku seltskonna. Vanemad saavad parimal juhul tagada oma lapsele täiesti kaine elu.

14 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page