top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Seadusemuudatusest mis lubaks kassaleti taga viinamüügi

Updated: Jul 3, 2020

15. juunil saatis Eesti Karskusliit Riigikogu Rahanduskomisjonile kirja, kutsudes planeeritava seadusemuudatuse kolmanda lugemise eel arvestama selle rahva tervist puudutavaid aspekte.


"Austatud hr Aivar Kokk ja Rahanduskomisjoni liikmed

Avaldame oma arvamust seoses Alkoholiseaduse muutmise plaaniga, mis annaks väikepoodidele loa paigutada alkoholi kassiiri selja taha. Juhime tähelepanu, et algne seadusemuudatus, mida praegu plaanite täpsustada, oli motiveeritud rahva tervise argumentidest ning meie hinnangul jäävad need aspektid hetkel tähelepanuta.


Poes on üks piirkond, kuhu kõik poekülastajad jõuavad ja selleks on kassa. Kui alcohol on müüja selja taga, siis praktikas tähendab see seda, et see seljatagune on valdavalt alkoholiga täidetud ning et kõik ostjad on sunnitud selle alkoholileti ees seisma. Kui seaduse eesmärk oli muuta alkohol tavaostja jaoks nähatamatuks, siis selline lubamine saavutab absoluutselt vastupidise eesmärgi.


Illustreerimaks olukorda, mille seaduslikuks muutmist kaupmehed taotlevad, juhime tähelepanu näiteks Türi linnas asuvale Grossi poele, mis ei ole püüdnudki alkoholi eraldi paigutada. Alkohol asub ka praegu letitaguse kassa selja taga. Poes on küll ka kaks saalisisest kassat, mis tõenäoliselt juba välistab, et seda kauplust saaks väikepoeks nimetada, kuid enamjaolt on avatud ainult see letitagune kassa. Kui 8. aastane laps läheb ostma oma nätsu või jäätist on ta sunnitud seisma selle rikkaliku alkoholi väljapaneku ees.


Kõnealuses poes on kujunduslikult kusjuures olemas kolme seinaga ümbritsetud eraldi nurk (kuhu ei oleks kahtlemata keeruline paigutada ka neljandat seina ukseavaga), kuid sinna on paigutatud erinevad olmekaubad, kaasaarvatult ka laste mänguasjad.


Palju on räägitud alkoholipiirangute tõttu väikepoodide väljasuremisest. Ka kõige karmimad alkoholi eraldi paigutamise reeglid jätavad igasuguse suurusega kauplustele veel ühe võimaluse seadust täita ja alkoholiga kauplemist jätkata. Alkohoolsed tooted on võimalik liigutada täielikult niiöelda leti alla ja anda ainult nendele klientidele, kes seda küsivad. Nii nagu see toimib juba praegu tubakatoodete puhul. Letile on võimalik paigaldada tootekataloog ja muu vajalik info. Nii ei peaks alkohoolsete toodete silmahaaravast tootepaigutusest osa saama ei alaealised ega ka igapäevase kainuse pärast võitlevad alkohoolikud, kes olid samuti algse seadusemuudatuse üheks oluliseks sihtrühmaks.


Palume Teil tõsiselt kaaluda antud seadusemuudatuse laiemat konteksti ning mitte unustada selle rahva tervist puudutavaid aspekte."

30 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page