top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Alkohol - vähi riskifaktor


Alkoholi tarvitamine suurendab suu-ja neeluvähki, kõrivähki, söögitoruvähki, maksavähki, käärsoolevähki, soolevähki ja rinnavähki. Nendele teadmistele tuginedes on Euroopa Vähitõrje Reeglistikus öeldud, et „kui te tarvitate mis tahes tüüpi alkoholi, piirake tarbimist. Alkoholi mittetarbimine on vähi ennetamiseks parim.”


Kuid vastavalt olemasolevatele riiklikele uuringutele ja küsitlustele ei ole enamik meie kodanikest teadlikud asjaolust, et alkohol põhjustab vähki. Tõendid näitavad, et ainult 20–40% inimestest on sellest seosest teadlikud.


Põhjamaade ja Baltikumi alkoholi- ja narkopoliitika võrgustik NordAN tõdeb, et oleks viga pidada seda üldteada faktiks ning et inimesed teevad alkoholi tarvitamise ja terviseriskide osas teadlikke valikuid. Inimesed ei tea. Meie riigid ei tee nende teavitamiseks piisavalt. Inimesed pole mitte ainult ebapiisavalt informeeritud, vaid nad puutuvad sageli kokku ka valeinformatsiooniga. On tõendeid selle kohta, et alkoholitööstus esitab tõendeid alkoholist põhjustatud vähiriski kohta mõnikord valesti või ebakorrektselt. See paneb meie valitsustele erilise vastutuse reageerida alkoholitööstuse eksitavale rollile ja tagada, et tarbijad oleksid teadlikud alkoholi kantserogeensetest riskidest.


Alkoholi vähkitekitav toime peaks olema palju tugevam argument meie riiklikes ja rahvusvahelistes alkoholipoliitika aruteludes. Alkoholi tarvitamine on üks olulisemaid ennetatavaid vähi riskitegureid koos tubaka tarvitamise ja liigse kehakaaluga.


Kutsume oma valitsusi tagama, et see teave ulatuks kaugemale ametlikest dokumentidest, avaldustest ja strateegiatest, mis tavainimesteni harva jõuavad. On ülioluline, et see teave jõuaks nii nende toodete tegelike tarbijate kui ka laiema elanikkonnani. Palume oma valitsustel kaaluda alkohoolsete jookide märgistusel vastava info avaldamise kehtestamist, alustada teabekampaaniaid, mis jõuaksid erinevate sotsiaalsete rühmadeni, ja toetada seda tugeva tõenduspõhise alkoholipoliitikaga. Meie valitsused peaksid toetama vähiliite ja muid kodanikuühiskonna organisatsioone, mis keskenduvad tõenduspõhisele alkoholipoliitikale ja alkoholiga seotud kahjude ennetamisele.


NordAN-i resolutsioon,

vastu võetud võrgustiku peakoosolekul, mis toimus 18. novembril 2020


NORDAN loodi 2000. aasta septembris valitsusväliste vabatahtlike organisatsioonide võrgustikuna, kes töötasid alkoholi ja muude narkootikumide tarbimise vähendamise nimel ning toetasid tõenduspõhist alkoholi- ja narkopoliitikat. Nendel põhimõtetel toimides on NordANil täna 74 valitsusvälist vabatahtlikku liikmesorganisatsiooni kõigist Põhja- ja Baltimaadest. Eesti Karskusliit on NordAN-i liikmesorganisatsioon alates 2008. aastast.

93 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page