top of page

Kingi lapsele kained jõulud

80808337_1205657116294343_73865711403380

Mis oleks lapsele parimaks jõulukingiks?

Laps ootab jõule ja soovib olla osaline meeldivate üllatuste tegemises. Lapse rõõm on siiras ja tõeline. Ebameeldivaks tõeks on aga paraku see, et paljude laste pühaderõõm lõpeb täiskasvanute alkoholi tarvitamise tõttu. Laste jaoks tagab imelised jõulud ainult täiskasvanute turvaline kohaolek.
Jõulud on hea võimalus õppida pühademeeleolu loomist ilma meeli muundavate aineteta ja õpetada seda oskust ka oma lastele. Jõulud on laste püha ja lapsepõlve jõulumälestused püsivad kogu elu. Kingime siis igale lapsele kained jõulud!

Maailmas toimuv tekitab paljudes hirmus ja ebakindlust. Vaimse tervise teemad ei ole tõenäoliselt kunagi enne nii päevakajalised olnud. Lapsed vajavad selle kõige keskel erilist tähelepanu ja turvatunnet. Lastel pole alati võimalusi oma tunnete ja mõtete jagamiseks. Nagu täiskasvanud, vajavad nad igapäevaeluga toimetulekuks tuge ja julgustust.

Erandlikel aegadel rõhutatakse vanemate ja kõigi haridusvaldkonnas olevate inimeste vastutust hoolitseda laste heaolu ja vajaduste eest. Täiskasvanutel on oluline meeles pidada, et elumuutused on laste jaoks enamasti palju suuremad kui nende vanematel. Seetõttu on uute ja erakordsete olukordade keskmes esmatähtis nende arutamine ja laste turvatunde tugevdamine. Tasakaalustatud igapäevane elu ja ka pühadeperioodid tagavad lastele parimad elu- ja kasvutingimused.

 

Erinevad pidustused pakuvad kõigile võimaluse taastumiseks ja ühtekuuluvuse ergutamiseks. Siis rõhutatakse perekonna ja sugulaste poolt lastele pakutavat tuge ja turvalisust. Hariduse eest vastutavad isikud peavad tagama, et lapsed ei jääks üksi, näiteks vanemate uimastite tarvitamise või hooletuse tõttu. Joovastavad ained hajutavad kergesti tähelepanu lastelt ja nende vajadustelt. Nii takistavad need lapse ja vanema vahelise usaldussuhte tekkimist. Halvimal juhul põhjustab narkootikumide, nii legaalsete kui illegaalsete, tarvitamine füüsilist ja vaimset vägivalda, mis kahjustab tõsiselt lapse arengut ja suurendab lapse vägivaldse ja ennasthävitava käitumise ohtu.

 

Kingi lapsele kained jõulud kampaania julgustab täiskasvanuid tagama lastele turvalise ja tervisliku piduliku õhkkonna. Kampaania korraldajad kutsuvad kõiki laste eest vastutajaid üles korraldama lastele kained jõulud, mis tagaks turvalise ja vastutustundliku keskkonna. Parimal juhul saavad vanemad tagada oma lapsele täiesti kaine elu.

Külasta ka kampaania Facebooki lehte

5ded79_180790f9142546c9937a556677ba29e2~

Loone Ots

Ahnes saginas unustame tihti, mis on jõulude puhul kõige tähtsam. Kingid? Vale! (hüüumärgiga!) Ühine söömaaeg? Vale, aga juba soojem. Jõulude mõte on väärtustada Last ja rõõmustada headuse ning armsate inimeste üle. See, mis laua peal ja jõulupuu all, on raam, mitte sisu. 

Jõulud on Lapse püha. Sestap ka laste püha.

5ded79_787b92f9150c49dbb4870570df25b94a~

Urmas Viilma

Lapsed vaatavad oma vanematele ja teistele täiskasvanutele alati aukartlikult alt üles. Kuid meie ei tohi neile otsa vaadates teha seda kõrgelt ja kalgilt ülalt alla või altkulmu seirates. Kui soovime oma last lohutada, talle midagi heatahtlikult selgitada, laskume lapse silmade kõrgusele.

5ded79_994ea71018204df7b3e1e14fa9b26425~

Aivar Haller

Mis kasu on kainetest pühadest?  Minu lapsepõlv ja pool sajandit senist elu on möödunud oludes, kus enese uimastamine on osa ühiskondlikust normist ehk normaalne.

Eesti Karskusliit (2).png
Vändrast Pärdik.png
PereKond_Lipp_KainedJoulud2020.png
Screenshot 2023-12-06 142849.png
bottom of page