top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

ETAK: Tugevam alkoholipoliitika vähendab Eesti ühiskondlikku koormust


15.06.2023 - Eesti tubaka- ja alkoholikahjude vähendamise koda (ETAK) juhib tähelepanu püsivale ja hetkel ka kasvavale alkoholiprobleemile ning kutsub poliitilisi erakondi nägema oma vastutust ja rolli selle probleemiga tegelemiseks. Efektiivne alkoholipoliitika on parim tõendatud viis alkoholi tarvitamise ja sellega seonduvate kahjude vähendamiseks ja ennetamiseks. Nende kahjude ennetamine säästaks Eesti ühiskonnale rohkelt elusid, kaotatud produktiivsust ja vähendaks märkimisväärselt tervishoiule langevat koormust, mis kõik tähendaks olulist riiklikku kokkuhoidu.


Praeguse probleemi kasvu taga on rida erinevaid põhjusi ja mõjutajaid.

# Mõni aasta tagasi käivitunud ja rohkelt tähelepanu pälvinud piirikaubanduse kaudu muutus osade eestlaste jaoks alkohol oluliselt taskukohasemaks, mis tõenäoliselt suurendas nende alkoholi tarvitamist ja seeläbi ka kahjusid. Piirikaubanduse kasv tõi endaga kaasa rohkelt kriitikat ja kahetsusväärselt ka üleüldise negatiivse hoiaku kasvu terve alkoholipoliitika vastu, millest tulenevalt on täheldada poliitikute ja erakondade tahtmatust ennast selle teemaga siduda.

# Teiseks oluliseks negatiivseks mõjutajaks oli kindlasti 2019. aasta suvel tehtud otsus alkoholiaktsiise langetada. Alkoholiaktsiisi langetamine on rahvusvaheliselt väga harva esinenud meede ja sellel on reeglina alati negatiivsed tagajärjed. Kuulsaim näide pärineb Soomest, kus 2004. aastal samuti piirikaubanduse kartuses langetati alkoholiaktsiise umbes kolmandiku võrra. Järgnevatel aastatel kasvasid alkoholisurmade arv. Alkoholi põhjustatud maksahaigustesse suremus kasvas vahemikus 2004-2006 koguni 46%.


Kuna viimane aktsiisitõus leidis aset viis aastat tagasi ehk 2018. aastal, on tulenevalt vahepealsest sissetulekute kasvust alkohol muutunud kättesaadavamaks.

# Kasvav stress, mure töökoha ja elukorralduse pärast COVID-i perioodil oli samuti kasvulavaks kasvavale alkoholi tarvitamisele. Euroopa uurimus näitas et kuigi üldine alkoholi tarvitamine võis COVID-19 ajal langeda, siis kõige probleemsemate alkoholitarvitajate seas see hoopis kasvas ja nii kasvasid ka mitmed alkoholiga seonduvad kahjud.


# Vaimse tervise kasvavad probleemid on nii alkoholi tarvitamise põhjuseks kui ka tagajärjeks. Depressandina on alkohol eriti ohtlik, kuna elanikkonna seas püsib müüt, et alkoholi kaudu leiab oma probleemidele lahenduse. Nii on suur tõenäosus, et sellisel tundlikul perioodil alkoholi tarvitamine samuti kasvab.


Lahenduste nimel tuleb tegutseda ETAK juhib tähelepanu tõenduspõhisele alkoholipoliitikale. Riigi alkoholipoliitika ei ole kunagi valmis. Seda on vaja püsivalt arendada ja parandada.

- Aktsiisipoliitika peab pidevalt silmas pidama et alkohol ei muutuks ajas taskukohasemaks. Kindlasti on vaja ka arvestada naaberriikide olukorda ja nagu Eesti eesistumise ajal Euroopa Nõukogu järeldas on oluline, et Euroopa Liidus vaadataks alkoholi puhul üle piirikaubandust võimaldavad pea olematud piirmäärad.

- Põhjamaadega võrreldes on Eesti üheks suurimaks probleemiks alkoholi väga kerge kättesaadavus. Paraku ka alaealiste seas. Nagu hiljutine TAI uuring näitas saab Eestis alkohoolse joogi vanust tõendamata kätte iga teine noor. Tähtis ei ole mitte ainult reeglite kehtestamine vaid ka nende efektiivne jõustamine. Tagasi peaksime tulema kord laual olnud, ja Leedus ka edukalt ära tehtud, tanklates alkoholi müügi keelustamise juurde.

- 2018. aastal jõustunud reklaamiseaduse muudatused on selgelt korrastanud alkoholireklaami maastikku. Me ei näe enam Eesti meediaruumis elustiilireklaame, mis eksitavalt ahvatlesid alkoholiga parema elu poole püüdlema. Samas on reklaamivaldkond pidevas arengus ja täna näevad eriti noored alkoholi ametlikku ja mitteametlikku reklaamimist digitaalsetes keskkondades ja äppides.

- Alkoholiravi ja rehabilitatsiooniteenused ei ole jätkuvalt inimeste jaoks piisavalt kättesaadavad. Meie seas on rohkelt inimesi, kelle jaoks sõltuvus on nende elu suurimaks probleemiks. Pikaaegne liberaalne alkoholipoliitika ja valitsev ühiskondlik surve alkoholi tarvitada on põhjuseks, miks paljud inimesed on jäänud alkoholist sõltuvusse. Paraku ei suuda meie riik ja ühiskond seda positiivselt kompenseerida pakkudes inimväärilist tuge ja abi.


Alkoholi tarbimise tõus ei too kaasa ainult müügitulude kasvu, millest saab kasu üks väike piiratud ring; ennekõike toob see kaasa olulisi ühiskondlikke kulusid. Need hõlmavad rahalisi koormusi tervishoiusüsteemile ja õiguskaitsele, seoses alkoholist põhjustatud surmade, haiguste ja kuritegudega. Samuti tekitab alkoholitarbimine tööluusi, ja produktiivsuse languse, põhjustades majandusele olulist kahju. Seega, alkoholi mõju pole ainult need sajad surmad, vaid laiem finantskoormus, mis mõjutab kogu majandust.


ETAK kutsub seega üles nii riigi, ministeeriumite, terviseasutuste kui ka kohaliku omavalitsuse tasandil seadma alkoholiproblemaatikat suuremaks prioriteediks ning astuma ühiseid samme, et meie ühiskonda muuta seeläbi tervemaks, produktiivsemaks ja nii ka säästlikumaks.


2009. aastal kokkutulnud ja nüüd taaskäivituv ETAK on Eesti organisatsioonide ümarlaud ja võrgustik (Eesti Arstide Liit, Eesti Tervisedenduse Ühing, MTÜ Salutáre, Eesti Lootuse Fond, Eesti Karskusliit jne), mille eesmärgiks on legaalsete sõltuvusainete kahjude vähendamine ja ennetamine. ETAK-i peamiseks sihiks on tõenduspõhiste poliitiliste meetmete tutvustamine ja toetamine.


14. juuni 2023

95 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page