top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Lapseootel naiste alkoholi tarvitamine korreleerub nende partneri joomisega


10.06.2022 - Rasedate naiste alkoholitarbimine korreleerub nende partneri alkoholitarbimisega, selgub Ida-Soome Ülikooli ja Kuopio Ülikooli haigla uuest uuringust. Tähelepanu pööramine mõlema vanema alkoholitarbimisele võib aidata ennetada alkoholi tarvitamist raseduse ajal ning loote kokkupuudet alkoholi kahjulike mõjudega.


Kokkupuude alkoholiga kahjustab loote arengut ja ei ole olemas teadaolevalt ohutut piirmäära. Alkoholi kahjulik mõju võib avalduda lapse arengu ja kasvu ajal mitmel viisil. Alkoholi tarvitamise riski raseduse ajal on varem hinnatud peamiselt ootava ema eelneva alkoholitarbimise, mitte aga tema partneri alkoholitarbimise harjumuste põhjal.


Uues uuringus vaadati 14 822 Soome naise ja nende partnerite alkoholitarbimist enne rasedust ja raseduse ajal. Uuring hõlmas kokku 21 472 rasedust aastatel 2009-2018.


86% raseduste puhul teatas ema, et on tarvitanud alkoholi enne rasedust ja 4,5% ka raseduse ajal. 25% puhul teatasid naised, et nad lõpetasid alkoholi tarvitamise alles pärast rasedusest teada saamist, mis tähendab, et loode võis raseduse varajases staadiumis alkoholiga kokku puutuda. Üldiselt ei vähendanud naiste partnerid aga oma alkoholitarbimist enne rasedust ega ka selle ajal.


Enne rasedust oli partnerite alkoholitarbimine tugevalt seotud naiste alkoholitarbimise sageduse ja kogusega, sellega, kui sageli nad joovad alkoholi ja kas nende joomine vastas riskikasutuse kriteeriumidele. Ka raseduse ajal täheldati nõrgemat, kuid olulist seost. Naiste puhul, kes tarbisid raseduse ajal alkoholi, mõjutas näiteks tarvitatud alkoholi kogust nende partneri alkoholitarbimine.


Naised, kes teatasid, et on raseduse ajal alkoholi tarvitanud, olid tavaliselt enne rasedust tugeva alkoholitarbimisega. Noorematel naistel oli enne rasedust suurem alkoholi tarvitamise riskiskoor, kuid raseduse ajal ei erinenud nende alkoholitarbimine teistest vanuserühmadest.


Teadlaste sõnul näitavad tulemused, et loote kaitsmiseks alkoholiga kokkupuute eest peaksid mõlemad vanemad juba raseduse planeerimisel vähendama oma alkoholitarbimist. Mõlemad vanemad vajavad teavet alkoholi kahjulikust mõjust lootele ning raseduse ajal alkoholi tarvitamise riski hindamisel tuleks alkoholi tarvitamist arvesse võtta mitte ainult ootava ema, vaid ka partneri puhul. Partneri toetus võib aidata vältida alkoholi tarbimist raseduse ajal.


"Meie tulemused on kooskõlas teiste Euroopa ja Ameerika uuringute tulemustega. Loomulikult võib emade alkoholitarbimine eri alarühmade vahel olla väga erinev. Partnerite puhul märkasime, et soomlased näivad vähendavat oma alkoholitarbimist vähem, kui seda on täheldatud teistes Põhjamaade uuringutes, kuid muidu on ka see kooskõlas teiste lääneriikidega," ütleb vanemteadur Olli Kärkkäinen Ida-Soome Ülikoolist.
34 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page