top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Probleemne joomine on seotud suurenenud enesetapuriskiga ja enesevigastamisega


University College London

03.11.2022 - UCL-i teadlaste juhitud uue uuringu kohaselt on problemaatiline alkoholitarbimine seotud enesetapu või enesevigastuse tõenäosuse suurenemisega.


BJPsych Open'is avaldatud uuringus ei tuvastatud selget seost alkoholitarbimise taseme ja enesetapu või enesevigastuse riski vahel, välja arvatud "tõenäolise sõltuvusega" (kõrgeim tarbimistase) inimeste seas; pigem tuvastati riskiteguritena alkoholi negatiivse mõju tunnused inimeste elule.


Juhtautor, doktorikandidaat Sarah Ledden (UCL Psychiatry) ütles: "Leidsime, et enesetapu või enesevigastamise riskiga ei seostata mitte ainult seda, kui palju inimesed joovad, vaid ka seda, kas neil on märke probleemsemast alkoholitarbimisest. Alkoholi joomine ei pruugi olla probleem iseenesest, vaid see, kuidas see teie elu mõjutab ja probleeme võib põhjustada.


Uuringus osales 14 949 inimest, kes esindasid laias laastus Inglismaa üldsust ja kes täitsid küsitlusi (Adult Psychiatric Morbidity Surveys) alkoholitarbimise ja kahjuliku tarvitamise kohta (mõõdeti alkoholitarbimise häirete tuvastamise testiga – AUDIT). Uurijad võrdlesid seda enesetapukatsete, enesetapumõtete ja mittesuitsidaalsete enesevigastuste esinemissagedusega viimase aasta jooksul.


Uurimisrühm leidis, et enesetapu ja enesevigastuse riski tugevaimaks ennustajaks oli see, kas teised inimesed on väljendanud muret kellegi joomise pärast. Leiti, et inimestel, kelle sõbrad, perekond või kolleegid on väljendanud muret nende joomise pärast, on viimase aasta jooksul kolm korda suurem tõenäosus teha enesetapukatse, kaks ja pool korda suurem tõenäosus, et neil on olnud enesetapumõtteid, ja poolteist korda suurem tõenäosus, et nad on ennast vigastanud (pärast segavate tegurite, näiteks enda teatatud vaimse tervise probleemide, viimase aasta uimastitarbimise, puuduse, vanuse ja muude tegurite arvesse võtmist) kui neil, kelle suhtes ei ole teised muret väljendanud.


Inimestel, kellel esinesid sõltuvussümptomid - näiteks suutmatus lõpetada joomist, suutmatus täita joomise tõttu tavapäraseid ootusi ja vajadus juua pärast rasket sessiooni - ja neil, kes teatasid joomise kahjulikest mõjudest - näiteks joomisega seotud süütunne, mälukaotus või vigastused - oli ka suurem tõenäosus enesetapuks või enesevigastuseks.


Tarbimise taseme järgi ei olnud selget mustrit, kuna enesetapu ja enesevigastuse risk ei erinenud järjepidevalt kerge, mõõduka ja ohtliku alkoholitarbimisega inimeste vahel. Siiski oli kõige kõrgema tarbimiskategooria (tõenäoline sõltuvus, mis tähendab, et nad tarbivad rohkem kui 30 alkoholiühikut nädalas) puhul suurem tõenäosus enesetapuks ja enesevigastuseks.


Teadlased ütlevad, et kuna uuring oli läbilõikeuuring (üks hetkeseis, mitte pikilõikeuuring), ei saa nad öelda, kas kahjulik joomine halvendab vaimset tervist või on see pigem märk juba halvenevast vaimsest tervisest - kuid nad ütlevad, et põhjuslik seos võib olla mõlemas suunas.


Sarah Ledden lisas: "Meie uuringus leidsime, et alkoholi kuritarvitamine, eriti kui see kahjustab kellegi igapäevast funktsioneerimist, võib olla muudetav riskitegur enesetapu ja enesevigastuse puhul, seega võib alkoholisõltuvuse all kannatavate inimeste abistamine aidata ennetada enesetappe.


"Inimesed peaksid olema teadlikud, et kui nad on mures kellegi joomisharjumuste pärast, võib see olla märk sellest, et inimese vaimne tervis on väga halb ja ta võib olla ohus ennast kahjustada."


Juhtivautor dr Alexandra Pitman (UCL Psychiatry and Camden & Islington NHS Foundation Trust) ütles: "Meie tulemused viitavad sellele, et arstid peaksid eriti hoolikalt uurima suitsiidikäitumise kohta kõigi puhul, kellel on märke kahjulikust joomisest, kasutades eelarvamustevaba ja tundlikku küsitlemist, kuna see annab olulise võimaluse terapeutiliseks hindamiseks ja riskijuhtimiseks.


"Joomise ja sõltuvust põhjustavate asjaolude mõistmine motiveeriva intervjueerimise meetodil võib aidata tuvastada, kuidas kahjulikke joomisharjumusi patsiendi kasuks muuta ja seeläbi riski vähendada."


Dr Emily Finch, Royal College of Psychiatrists sõltuvuste teaduskonna juhataja, ütles: "See uuring näitab selget seost alkoholi tarvitamise, enesevigastuse ja suitsidaalsuse vahel, mis näitab, et inimese joomisharjumustel on kõige suurem mõju, mitte ainult sagedusel või kogusel. See viitab sellele, et me võiksime vähendada alkoholi tarvitavate inimeste enesetapuriski, uurides nende seost joomise, sõprade ja perekonna muretsemise ning sõltuvussümptomitega.


"Inimesed, kes kasutavad alkoholi, saavad sageli hoopis teistsugust kriisiabi kui need, kes seda ei tee, ning on oluline, et neid ei jäetaks kõrvale terapeutilistest sekkumistest, et võidelda enesevigastamisega. Me peame kiiresti kaasama kahjude minimeerimise ja alkoholiravi kriisihooldusse ja turvalisuse planeerimisse, et tagada, et alkoholi tarvitamisega võitlevaid inimesi ei unustataks."


20 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page