top of page
Search
  • Eesti Karskusliit

Karskusliidu kommentaarid MKM-i Reklaamiseaduse VTK-le04.03.2024 - Eesti Karskusliit edastas omapoolsed kommentaarid Reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsusele (VTK), mis plaanib kehtestada niiöelda "turuosaliste" eneseregulatsiooni ning liikuda alkoholi reklaamimise reguleerimisel suuremate võimaluste võimaldamise suunas.


Karskusliidu tagasiside tõi välja ebaselge meetodi, kuidas Reklaamiseaduse muutmisele lähenetakse. "Nii koalitsioonileppes kui ka valitsuse tegevuskavas on kirjas, et “keelustame hasartmängude, veebiennustusmängude ja kiirlaenude reklaamid.” Juhime tähelepanu, et selle punkti juures ei ole kasutatud tüüpilist poliitilist ebakonkreetsust ehk „kaalume“ või „uurime“, vaid „keelustame“. Ometi ei leia me VTK-st sellise plaani teostamist. Demokraatlikult valitud poliitikute ja valitsuse tahteavaldus on ümber lükatud turuosaliste arvamustega. Me ei pea seda mõistetavaks poliitikategemiseks, mis muudab arusaamatuks valitsuse ja ministeeriumite koostöö."


Huvide konflikt kerkib sellest plaanis selgelt esile, ometi ei paista MKM seda mingilgi moel märkavat. "Probleemide defineerimisel on korjatud arvamusi „turuosalistelt“, eeldades tõenäoliselt, et Reklaamiseadus puudutab just neid ja nende arvamus on seega kõige asjakohasemad. Reklaamiseadus on suurel määral mõeldud piirama „turuosalisi“ ning just alkoholi paragrahvid on seal selleks, et alkoholi reklaamimist piirata ühiskonna- ja lastekaitseks. Seega kohane arvamus tuleks sellistelt organisatsioonidelt nagu Lastekaitseliit, Arstide Liit jne. Kokkuvõtlikult paistab meile selgelt, et MKM ei ole enda jaoks selgelt defineerinud Reklaamiseaduse vajaduse ning erinevate osapoolte rollid ja huvid."


Karskusliit on aastaid väljendanud selget toetust alkoholi reklaamimise lauskeelule. Oleme olnud arvamusel, et kuna riskivaba alkoholikogust ei ole teadlased suutnud määratleda, ei ole alkoholi tarvitamise propageerimine mingilgi moel loogiline. "Näeme, et samadel põhjustel miks meil on keelatud tubakareklaam peaks meil olema keelatud ka alkoholi reklaamimine. See toetaks ka mitmete VTK poolt esile tõstetud probleemide lahendamist – seaduse ebaselgus, järelevalve keerukus jne. WHO on selgelt öelnud, et ei ole olemas riskivaba alkoholi tarvitamist, seega on vastutustundetu lubada selle tarvitamise propageerimist, mida reklaamimine on. Meie ühiskonnas on paraku kasvav alkoholiprobleem, mis tähendab, et me peaksime senisest tegema rohkem ja reklaami piiramisel oleks kõige efektiivsem (see on ka kuluefektiivne sekkumine) reklaamimise täielik keelustamine."


"Üks võimalik kontseptsioon on nii-öelda täielik eneseregulatsioon"

VTK üheks probleemseimaks teemaks on tahe tuua seadusandlikku konteksti eneseregulatsiooni mõiste. Ja seda väga tugevalt nimetades seda "täielikuks eneseregulatsiooniks." "Lähtudes juba mainitud huvide konfliktist ei saa turuosalised olla iseenda kontrollijateks. Nende huviks on võimalikult palju rahalist tulu teenida. Nende huvi ei ole rahva tervis ja heaolu. Järelevalvet peab tegema riik, kelle esmaseks prioriteediks on alati kodaniku heaolu."


Karskusliit näeb ühe fundamentaalse probleemina, et Reklaamiseadust mindi muutma justkui turgu korrastava ja majandusküsimusena ning, et ei nähta seda osana laiemast alkoholipoliitikast. Viimased alkoholireklaami muudatused viidi ellu alkoholipoliitika rohelise raamatu protsessi käigus. "Hetkel on käivitunud selle raamatu uuendamine. Meile jääb arusaamatuks, miks MKM ei soovi alkoholi reklaami küsimusi arutada selle protsessi vastavas töötoas. Paratamatult jääb mulje, et mingid muudatused soovitakse sisse viia nii et „turuosaliste“ huvid oleksid kaitstud ja rahva tervise argumendid ei tõuseks esikohale. Soovitame see kindlasti ümber mõelda. Kuna nii rohelise raamatu valmimine kui ka siis plaanitud Reklaamiseaduse muutmist kavandava eelnõu ettevalmistamine on mõlemad planeeritud 2024. aasta lõpuks, oleks loogiline, et rahva tervist puudutava alkoholipoliitika osa arutelu tehtaks avatult ja kõikvõimalikke rahva tervise organisatsioone ja kodanikuühiskonda kaasates."


Loe tervet Karskusliidu kommentaari:


Eesti Karskusliit_Reklaamiseaduse_VTK
.pdf
Download PDF • 58KB

47 views0 comments

Comments


bottom of page